Verlenen van een geïntegreerde service van consulting en opleiding op vlak van persoonlijke groei, groepsfunctioneren en organisatieontwikkeling.


Visie

In onze visie moeten alle betrokken partijen in de organisatie beter worden van veranderingsinspanningen. We benadrukken niet enkel het bedrijfsbelang, maar streven naar een verbetering van het geheel waarbij verschillende geledingen mekaar beter leren kennen.

Wij werken bedrijfsgericht. We vertrekken van bestaande processen en werken met de concrete mensen die op dit moment aan de slag zijn in uw organisatie. We vertrekken dus niet van een 'ideaalplaatje' maar stemmen onze methodologie en terminologie af op de behoeften van onze klanten. Onze manier van werken sluit aan bij de huidige werking van uw organisatie.

Onze expertise is gelegen in zorgvuldige procesbegeleiding. We vertrekken niet vanuit een expertrol, maar vanuit de eigenheid van de klant met wie we in een samenwerkingrol willen uitzoeken wat hij nodig heeft.

We werken bij voorkeur aan projecten en processen waarbij samenwerking nodig is tussen verschillende stakeholders. Daarbij streven we naar een evenwicht tussen verandering en continuïteit en koppelen dit uitdrukkelijk aan het realiseren van business-gerelateerde doelen. Onze focus ligt op het creŽren van toegevoegde waarde voor de klant. Waar nodig brengen we hiervoor ook specifieke inhoudelijke expertise in.

Ook intern streven we in onze samenwerkingsrelaties naar verdere professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.