Vorige pagina

Teamontwikkeling ? Middenkader: Doeltreffend en invloedgericht communiceren


Doelgroep:

Mensen in staffuncties in het bedrijf, diensthoofden en interne adviseurs, die door hun functie zowel verbonden zijn met het management als met de medewerkers.

Doel:

De deelnemers beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden om op een doeltreffende en invloedgerichte manier met managers en met medewerkers te overleggen. Ze hebben een scherper inzicht in hun toegevoegde waarde voor het bedrijf, waardoor ze het eigen functioneren en dat van het bedrijf op een hoger niveau kunnen brengen.

Aanpak:

Onze aanpak speelt zowel in op het organisatorische als op het communicatieve vlak. De deelnemers werken rond actuele situaties van het bedrijf, wat snel tot zichtbare resultaten leidt.

Voorbeeld van een programma :

1. Inleiding en voorbereiding van de eerste sessie.
2. Tweedaagse cursus rond de volgende thema?s:
- Effectief communiceren dankzij een partnership attitude.
- Omgaan met specifieke waarden van de bedrijfscultuur.
3. Dagsessie rond implementatie van de cursus in de eigen afdeling en in het bedrijf.
4. Evaluatiedag met twee bijkomende thema?s:
- Uitdieping van een ontwikkelingsmodel.
- De eigen rol in de nieuwe organisatievorm.


Vorige pagina