Vorige pagina

Teamontwikkeling ? Bedrijfsleiding: Revitaliseren: strategische veranderingen invoeren in de eigen afdeling


Doelgroep:

Alle personeelsleden van de betrokken afdeling.

Doel:

? Een nieuwe strategie vanwege de directie implementeren op een zodanige wijze dat de medewerkers deze strategie aanvaarden en hun gedrag daarop afstemmen.
? Nieuwe samenwerkingsverbanden creŽren binnen de eigen afdeling die een samenhang vertonen met de nieuwe strategie.

Aanpak:

We zetten een proces op dat zowel aansluit bij wat vereist is door het nieuwe beleid als bij wat tot de mogelijkheden van de mensen behoort. Dit in de volgende stappen :

1. De directie geeft een heldere formulering van de strategie, met zicht op de gevolgen op organisatorisch en communicatief vlak.
2. In overleg met sleutelfiguren de strategie koppelen aan operationele mogelijkheden.
3. Personeelsleden enthousiast maken voor volgende stappen.
4. Opbouwen van een identiteit : zicht krijgen op de eigen competenties en op de taken die hieruit voortvloeien.
5. Onderlinge dynamiek ontwikkelen waardoor men energie ervaart in het samenwerken met elkaar.
6. Zorgen voor collectieve momenten die de sturing van de groep garanderen.
7. Specifieke vaardigheden ontwikkelen, eigen aan de groepsbehoefte ( bijv. ontwikkelen van netwerken )
8. Implementeren van concrete acties.
9. Borging : positieve realisaties verankeren in organisatiemechanismen en in gedrag; bijsturen van neveneffecten.


Vorige pagina