Vorige pagina

Teamontwikkeling

Teams zijn voortdurend in beweging. Nieuwe opdrachten, nieuwe mensen, nieuwe omgevingen. Er wordt een grote souplesse en creativiteit verwacht of er moet een complex proces gestuurd worden. Er moet rekening gehouden worden met de persoonlijke stressbestendigheid van de teamleden. En natuurlijk is samenwerken de eerste prioriteit. Maar hoe geef je zoveel levenskracht aan een teamwerking? Hoe bewaar je voor langere tijd die interne dynamiek?

In een gesprek met de bedrijfs- of afdelingsleiding nemen we kennis van de strategische visie van de leiding. We bespreken wat de plaats is van teamwerk in dit geheel: waarom is er een 'team' nodig? Is er een gezamenlijk doel? Welke graad van samenwerking is vereist?
De leiding deelt deze visie mee aan de teamleden. Dezen geven aan hoe zij de uitdagingen waar ze voor staan ervaren. We verwerven inzicht in de actuele problemen waar teamleden mee geconfronteerd worden als individu en als groep.

Op basis hiervan stellen we een begeleiding van het groepsproces voor die goed aansluit bij de uitdagingen waar het team voor staat. We spreken af welke sleutelpersonen uit de organisatie bij deze begeleiding zullen betrokken worden.

Afhankelijk van de voorbereidende besprekingen met de leiding en met de teamleden komt het accent sterker te liggen op één van de drie volgende aspecten van het groepsproces:

1. de identiteitsopbouw van het team,
2. de ontwikkeling van de groepsdynamiek,
3. de zelfsturing van het groepsproces.


Vorige pagina