Vorige pagina

Organisatieontwikkeling ? Operationele medewerkers: Begeleiden van verbeteringsprojecten


Doelgroep:

Uitvoerende medewerkers en stafmedewerkers die op projectmatige basis aan kritische operationele verbeteringen werken.

Doel:

De projectleider leert het projectteam coachen. De projectleden verwerven inzicht en vaardigheid in relevante probleemoplossende technieken en communicatieve aspecten van het teamwerk. Het bereikte resultaat is een doorbraak t.a.v. de vroegere manier van werken.

Aanpak:

1. Overleg met directie of afdelingsleiding betreffende doelstellingen van het project, doelstellingen en randvoorwaarden van de begeleiding.
2. Uitwerken van projectplan in overleg met projectleider en sleutelfiguren.
3. Kick-off meeting met projectleden en communicatie naar de organisatie.
4. Procesbegeleiding van de projectmeetings, met ingebouwde training t.a.v. problem solving en communicatie.
5. Begeleiding van implementatie van projectresultaten.
6. Spreiding van leerresultaten naar de rest van de organisatie.


Vorige pagina