Vorige pagina

Organisatieontwikkeling ? Operationele medewerkers: Training in risico-alertheid


Doelgroep:

Operationele medewerkers in productiebedrijven

Doel:

Operatoren zijn alerter voor potentiŽle gevaren op het vlak van veiligheid, orde en netheid en welzijn op het werk. Zij communiceren hierover met collega?s en leidinggevenden om zo preventief op te treden t.a.v. de gepercipieerde risico?s.

Aanpak:

1. Overleg met directie of afdelingsleiding betreffende randvoorwaarden.
2. Design van de training met sleutelfiguren.
3. Training van de operatoren :
- Waarnemen van risico?s.
- Communiceren van de waargenomen risico?s.
4. Organiseren van regelmatige rondgang door operatoren op de werkvloer :
registreren van risico?s en communicatie naar collega?s en naar de leiding.
5. Implementeren van structurele organisatorische verbeteringen.


Vorige pagina