Vorige pagina

Organisatieontwikkeling ? Middenkader: Diagnose van de coachingcultuur


Doelgroep:

Interne consultants in een grote organisatie, die de leidinggevenden begeleiden in het implementeren van een nieuwe coachingcultuur.

Doel:

De interne begeleiders kunnen de coachingcultuur van een afdeling diagnosticeren en acties voorstellen om de gewenste cultuur te implementeren.

Aanpak:

1. Overleg met de directie over het waarom van de diagnose.
2. Oprichting van de begeleidingsgroep die de uitvoering van de bevraging stuurt.
3. Opleiding voor de groep interne consultants in het voeren van diagnosegesprekken.
4. Interne consultants communiceren hun bevindingen aan de begeleidingsgroep, die op basis daarvan actiestrategiŽen opstelt.
5. Opstarten van de meest geschikte acties ( bv. oprichten van cross-functionele teams om deze acties in de praktijk te begeleiden, begeleiden van een managementconclaaf om een strategie te uit te werken ).
6. Borging van de resultaten op korte termijn.
7. Evaluatie van de resultaten op langere termijn.


Vorige pagina