Vorige pagina

Organisatieontwikkeling ? Middenkader: Bedrijfsinterne cursus voor sleutelfiguren


Doelgroep:


De deelnemers zijn belangrijk voor de toekomst van het bedrijf : ze hebben een sleutelrol in het bevorderen van een professionele output en in het aansturen van vernieuwingen in het werk.

Doel:

? De sleutelfiguren kunnen de juiste attitude en vaardigheden hanteren om invloed uit te oefenen op hun medewerkers, opdrachtgevers, interne en externe klanten en leveranciers.
? Zij kunnen elkaars competenties inschatten en inschakelen.
? Vanuit de opleiding krijgt de directie impulsen tot organisatievernieuwing.

Aanpak:

1. Design van de cursus in samenwerking met interne mensen die zelf ook een inhoudelijke inbreng hebben tijdens intake, cursus of implementatiesessie.
2. Intake met de deelnemers ( in groep ) : koppeling tussen enerzijds bedoeling en inhoud van de cursus en anderzijds de actuele problematiek van de deelnemers.
3. De deelnemers worden tijdens de cursus op cognitief ( model, tool ), op emotioneel ( koppeling aan ervaren problematiek ) n op energetisch niveau ( toepassingsoefeningen, actieplan ) aangesproken. In elk cursusonderdeel is er aandacht voor de persoon, zijn netwerk en het werk.
4. De implementatiesessie ( met deelnemers en hun afdelingshoofden ) zorgt voor de praktische vertaling en helpt bij de borging in de praktijk.
5. Tijdens de evaluatie ( met cursusleiding en vertegenwoordiger van de directie ) worden de signalen uit de cursus betreffende de organisatie onderzocht, om zo een vernieuwingsimpuls te creren op ruimer vlak.


Vorige pagina