Vorige pagina

Organisatieontwikkeling ? Bedrijfsleiding: Begeleiding bij een fusie van bedrijven


Doelgroep:

Bedrijven die een fusie aangaan en hierbij een integratie beogen tot op het niveau van de werkprocessen.

Doel:

Een nieuw werkproces opbouwen en hierbij een cultuur scheppen waarin de mensen bereid zijn om met elkaar in zee te gaan.

Aanpak:

Eerst werken we met de directies uit de twee betrokken bedrijven, om hen te helpen strategische beslissingen te treffen over de fusie en over de aard van de fusie. Vervolgens begeleiden we de implementatie van de fusie. Wanneer de top een duidelijke visie heeft over de invoering van de fusie wordt een top-down benadering gevolgd. Wanneer de top geen duidelijkheid heeft over hoe ze het geheel moet structureren of wanneer er een directe integratie nodig is op het niveau van de uitvoering, hanteren we een bottom-up benadering.

IngrediŽnten bij het begeleiden van de implementatie:

1. Communicatie rond doelen, aanpak en tussentijdse realisaties.
2. Analyse van de werkprocessen, met sleutelfiguren op operationeel niveau.
3. Projectmatige aanpak van specifieke knelpunten door het middenkader.
4. Consolidatie van de vernieuwingsvoorstellen door de directie.
5. Uitbouw van een managementteam op topniveau.
6. Evaluatie van de bereikte resultaten op middellange termijn.
Een specifieke aanpak kan verder vereist zijn
1. indien men de administratie wil vereenvoudigen, de efficiŽntie wil verhogen ;
2. bij diensten met extreme ę vijandbeelden Ľ ( bijvoorbeeld de verkoopsdiensten van 2 bedrijven die voorheen sterk concurrentieel waren ) ;
3. wanneer het middenkader een andere filosofie hanteert, die op korte termijn niet onverenigbaar lijkt, maar op langere termijn remmend gaat werken.


Vorige pagina