Vorige pagina

Organisatieontwikkeling ? Bedrijfsleiding: Van beleid tot uitvoering


Doel:

Een verandering in de ganse organisatie doorvoeren, met een hoge mate van acceptatie en een snelle uitvoering.

Er zijn 3 mogelijke uitgangssituaties :

? De directie heeft een duidelijke visie waarom en in welke richting moet veranderd worden maar is niet zeker van de medewerking van alle geledingen van de organisatie.
? Bepaalde zaken moeten veranderen maar de directie weet niet hoe en waar beginnen.
? De directie wil, nu het goed gaat voor het bedrijf , het bedrijf in alle geledingen versterken zodat het steviger staat naar de toekomst toe.

Aanpak:

1. Perceptie van de organisatieproblematiek.

Bevraging van sleutelfiguren uit de verschillende units en verschillende hiŰrarchische niveaus en bestuursorganen. De bevraging gebeurt door interviews, om diagnose en interpretatiemateriaal gelijktijdig in te zamelen. Zo wordt bij de bevraging reeds een proces tot verbetering in gang gezet. Dit mondt uit in een ge´ntegreerd beeld van de problematiek zoals die ervaren wordt door de mensen.

2. Gezamenlijke perceptie van de organisatieproblematiek.
De percepties worden uitgekristalliseerd tot een gezamenlijke visie op :
- waar ligt de hoofdproblematiek ?
- waar moeten we beginnen ?
- hoe kunnen we een constructief proces opstarten ?

3. Mededeling van de resultaten aan het personeel.
Diagnose, interpretatie en het opstartend proces worden meegedeeld aan alle personeelsleden, die hierop kunnen reageren. De directie houdt rekening met deze reacties voor de concrete opstart.

4. Concrete opstart van de veranderingen

Volgende aspecten zijn in combinatie typisch voor onze aanpak:

- Snelle uitvoering
- Ingrijpend
- Volledige aanpak
- Veilig
- Aansluitend bij de mogelijkheden van het bedrijf.


Vorige pagina