Vorige pagina

Organisatieontwikkeling

De problematiek waarvoor onze klanten beroep doen op ons situeert zich op het domein van ę mens en organisatie Ľ. De oorspronkelijke vraagstelling is bijvoorbeeld :

- we ervaren een botsing tussen verschillende culturen ( bij fusie, acquisitie )
- we hebben het moeilijk om goede specialisten in huis te houden
- medewerkers zijn te weinig loyaal tegenover de onderneming
- het ziekteverzuim / het personeelsverloop is te hoog, er is teveel stress
- mensen zijn te weinig alert voor veiligheidsrisico?s
- de kwaliteit van onze productieprocessen / van onze service is ondermaats
- onze organisatie is onvoldoende afgestemd op de vraag vanuit de markt
- technologische innovaties dwingen ons tot inplacement / outplacement
- hoe kunnen we meer polyvalentie, meer flexibele inzet van mensen bereiken
- we zoeken naar een goede organisatiestructuur

De oorspronkelijke vraagstelling beschouwen we als symptomatisch voor een onderliggende problematiek.
Het ontdekken van de reŽle problemen die aan de basis liggen van deze symptomen gebeurt in de loop van een traject waarbij verschillende organisatieleden (top, middenkader en uitvoerende medewerkers) een actieve en specifieke bijdrage leveren op het geŽigende moment.
Diagnose ťn remedie zijn hierbij niet te scheiden : de eerste stappen die gezet worden leveren reeds een bruikbaar resultaat op, waarop wordt verder gebouwd.

In het begin van het traject zorgen we ervoor dat duidelijk wordt welke veranderingen of vernieuwingen het management beoogt voor de ganse organisatie. De mijlpalen om dit doel te bereiken worden gedefiniŽerd. De weg die concreet moet afgelegd worden ontstaat echter in de loop van het traject en wordt niet op voorhand uitgetekend. Door de verschillende organisatieleden de juiste bijdrage te laten leveren op het juiste moment, zorgen we ervoor dat drastische veranderingen kunnen ingevoerd worden zonder dat ze als drastisch ervaren worden.


Vorige pagina