Vorige pagina

Individuele ontwikkeling ? Operationele medewerkers: Stress voorkomen, stress hanteren


Doelgroep:

Medewerkers die geconfronteerd worden met een werksituatie die hoge eisen stelt en die sterker willen staan om potentiŽle stress te reduceren of te hanteren.

Doel:

Deelnemers beschikken over de nodige vaardigheden om de eigen ?draagkracht? te verhogen. Ze beschikken over de tools om dit tegelijkertijd te realiseren binnen de samenwerking met hun collega?s, waardoor hun collectieve draagkracht verhoogt.

Aanpak:

1. Overleg met directie of afdelingsleiding betreffende doelstellingen en aanpak van de opleiding.
2. Design van de opleiding in overleg met vertegenwoordigers van de doelgroep.
3. Opleiding ?Stress voorkomen, stress hanteren?
- Inzicht in de rol van eigen interpretaties en overtuigingen;
- Inzicht in eigen mogelijkheden en begrenzingen (competenties);
- Inzetten van eigen competenties in de samenwerking met collega?s;
- Rekening houden met elkaars persoonlijke ontwikkelingsbehoeften;
- Mekaar ondersteunen - wat is helpen ?
- Opkomen voor jezelf op een assertieve manier;
- Aandacht voor het lichaam ( algemene gezondheid, relaxatie ).
4. Overleg met directie of afdelingsleiding betreffende organisatorische mechanismen of randvoorwaarden die preventief werken t.a.v. stress.
5. Spreiding van leerresultaten naar de rest van de organisatie.


Vorige pagina