Vorige pagina

Individuele ontwikkeling ? Operationele medewerkers: Zelfkennis en zelfmanagement


Doelgroep:


Mensen die door de grotere autonomie en ruimere bevoegdheden in hun job behoefte hebben aan « zelf-sturing ».

Doel:

De deelnemers zijn zich scherper bewust van hun eigen competenties en potentieel.
Ze kunnen richting geven aan hun eigen job, op een manier die goed aansluit bij de eigen aspiraties en ambities én die tegelijkertijd goed aansluit bij de doelen van de organisatie.

Essentie van de cursus:

Tijdens de cursus ligt de klemtoon op 3 fundamentele aspecten :
1. Hoe komen tot heldere doelen ?
2. Hoe ga ik om met innerlijke obstakels ?
3. Hoe zorg ik voor mijn innerlijke gedrevenheid en energie ?


Vorige pagina