Vorige pagina

Individuele ontwikkeling ? Middenkader: Individuele begeleiding


Uitgangssituatie:

De opdrachtgever formuleert een onvrede met het functioneren van een persoon, die een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de onderneming. Men verwacht dat de individuele begeleiding op korte termijn een drastische verandering teweeg brengt in de attitude en in het gedrag van de persoon. Men schat in dat de moeilijkheden die men heeft met deze persoon niet kunnen aanpakt worden met de ę gewone Ľ middelen.

Aanpak:

1. Verkenning van de problematiek met manager, interne HRM-specialist en met de betrokken persoon. De individuele problematiek wordt in een ruimer kader geplaatst : wat fout loopt wordt geherformuleerd als een opdracht tot ontwikkeling van de persoon, zijn rol in het werk en zijn samenspel met anderen. Alle betrokkenen bij deze verkenning onderschrijven het voorstel van aanpak voor de volgende tussenkomsten.
2. In een vijftal tussenkomsten ( telkens circa een halve dag ) worden belangrijke stappen gezet om goede rolafspraken te maken tussen de persoon en relevante anderen in de organisatie. De begeleiding concentreert zich op essentiŽle aspecten van de rolinvulling van de persoon, waarbij zijn functioneren als moeilijk ervaren wordt. Via rollenspelen, opdrachten en begeleiding van reŽle overlegsituaties wordt de persoon geholpen om een meer werkbare houding en gedrag te hanteren.
De resultaten van de externe begeleiding worden besproken met de persoon, de manager en de interne HRM-specialist. De persoon stelt zijn actieplan voor.


Vorige pagina