Vorige pagina

Individuele ontwikkeling ? Middenkader: Begeleiding van een conflict


Uitgangssituatie:

Conflicten tussen leidinggevenden aan het hoofd van een afdeling of een team wegen vaak chronisch op de mensen en dus ook op de resultaten van dat team. De externe consultant wordt ingeschakeld om tussen de protagonisten een ?savoir vivre? te laten groeien.

Aanpak:

1. Het gehele traject start met een samenkomst tussen de protagonisten en hun chefs, waarbij het gewenste functioneren en de deadline waarbinnen deze gehaald moet worden, overeengekomen worden.
2. Het belangrijkste onderdeel van de begeleiding is dat een communicatiekanaal gecreŽerd wordt waarvan de betrokkenen dagelijks gebruik kunnen maken om hun meningen en gevoelens te toetsen aan elkaar. Ze krijgen hierin gesprekstechnische ondersteuning.
3. Aan het einde van het traject komen protagonisten en hun chefs opnieuw samen om het actieplan mee te delen en om te bepalen hoe de medewerkers hierover geÔnformeerd zullen worden.


Vorige pagina