Vorige pagina

Individuele ontwikkeling ? Bedrijfsleiding: Persoonlijke, team- en organisatieproblematiek op directieniveau


Uitgangssituatie:

De persoonlijke problematiek van één van de directieleden heeft consequenties op het functioneren van het managementteam.

Aanpak:

We werken aan de communicatie in het managementteam én aan de persoonlijke moeilijkheden. Tegelijkertijd wordt een betere afstemming op het niveau van de beleidsvisie gerealiseerd. Dit is het vertrekpunt voor een betere communicatie vanuit de directie naar de rest van de organisatie.

Stappen :

1. Bewustworden van wat de communicatie versterkt en wat ze verhindert.
2. Inzicht verwerven in de context van ieders perceptie.
3. Begrip ontwikkelen voor de achtergronden van persoonlijke problematiek en onderlinge conflicten.
4. Inzicht verwerven in elkaars generieke competenties en in de mogelijkheden om complementariteit in de samenwerking te benutten.
5. Doorbraak realiseren in de oorspronkelijke problematiek door samen actie te ondernemen.


Vorige pagina