In een concreet samenwerkingsproject met onze klant zitten meestal diverse interventies vervat : de ontwikkeling van de betrokken personen, van teams en van de organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bij organisatieveranderingen hebben we dan ook oog voor organisatorische dimensies (strategie, structuur en cultuur), voor de rol die teams hierin kunnen spelen, voor het persoonlijk welzijn van individuen en voor de overdracht van onze begeleidende rol, kennis en vaardigheden naar de organisatie.

Onze opleidingsprogramma’s, begeleidings- en adviesgesprekken stimuleren de ontwikkeling van de betrokken personen Ún van de organisatie.
Vandaar « POINT » : persoon (P) en organisatie (O) integreren (INT).
POINT kan deze geïntegreerde aanpak maar waarmaken, dankzij het feit dat de complementaire kennis en ervaring van meerdere consultants actief benut wordt.

POINT-consultants zullen samen (in duo, trio of meer) opereren in projecten, indien dit opportuun is voor de klant, wanneer het nodig is om de complexiteit van de problematiek te omvatten en/of als dit samenspel kan bijdragen tot het ontwikkelen van een innovatieve aanpak.