Klik op een topic voor meer informatie.

Organisatieontwikkeling

Bedrijfsleiding
- Van beleid tot uitvoering
- Begeleiding bij een fusie van bedrijven
Middenkader
- Bedrijfsinterne cursus voor sleutelfiguren
- Diagnose van de coachingcultuur
Operationele medewerkers
- Training in risico-alertheid
- Begeleiden van verbeteringsprojecten

Teamontwikkeling

Bedrijfsleiding

- Revitaliseren: strategische veranderingen invoeren in de eigen afdeling
Middenkader
- Opleiding groepsdynamica
- Doeltreffend en invloedgericht communiceren
Operationele medewerkers
- Teambuilding

Individuele ontwikkeling

Bedrijfsleiding

- Persoonlijke, team- en organisatieproblematiek op directieniveau
Middenkader
- Begeleiding van een conflict
- Individuele begeleiding
Operationele medewerkers
- Zelfkennis en zelfmanagement
- Stress voorkomen, stress hanteren