Werkwijze:

In onze optiek vinden training en opleiding plaats in een ruimer organisatiegebeuren.

Dit betekent dat:

- het ontwerp van een training gebaseerd is op de verwachtingen van de leiding en de deelnemers;

- het begeleiden van de implementatie essentieel inbegrepen is in het trainingstraject;

- er een resultaatsevaluatie en borgingssessie wordt voorzien 6 maanden na de opleidingssessie.

De opleidingen zelf zijn ervaringsgericht en vertrekken van de kennis en de ervaringen van de deelnemers.
Naar aanleiding van de inbreng van de deelnemers komt de theorie aan bod in de vorm van thematisch gegroepeerde concepten.

We werken met specifieke oefeningen en met praktijkcases van de deelnemers. Observatie en feedback staan in dienst van systematische (zelf)analyse en resulteren in concrete actieplannen. Er kan tevens gebruik gemaakt worden van rollenspelen, al dan niet met video-opnamen.

Overzicht van ons aanbod:

 1. Optimaliseren van de interne communicatie
 2. Communicatieve vaardigheden
 3. Interpersoonlijke relaties en kernkwaliteiten
 4. Omgaan met 'moeilijk gedrag'
 5. Assertiviteit
 6. Omgaan met agressie
 7. Teamontwikkeling / Groepswerking
 8. Situationeel leidinggeven
 9. Implementeren van functioneringsgesprekken
 10. Evaluatiegesprekken voeren
 11. Vergadertechniek, probleemoplossing en besluitvorming
 12. Conflicthantering
 13. Onderhandelen
 14. Bemiddeling - Mediation
 15. Klantvriendelijke dienstverlening
 16. Slecht-nieuwsgesprek
 17. Aansturen van projecten
 18. Werken in een projectteam
 19. Interculturele communicatie
 20. Lerende organisatie
 21. Persoonlijke leerstijlen in de praktijk
 22. Begeleiden van veranderingen
 23. Organisatie-ontwikkeling
 24. Appreciative Inquiry
 25. Adviesvaardigheden
 26. Train de trainer
 27. Spreken voor publiek en boeiend presenteren
 28. Zelfmanagement
 29. Omgaan met stress
 30. Tijdsbeheer
 31. Coachen van medewerkers
 32. Efficient informeren en instrueren
 33. Transactionele Analyse
 34. Rationele Effectiviteitstraining (RET)
 35. Organiseren en begeleiden van intervisie
 36. Peterschap en introductieprogramma's
 37. Waarnemen en be´nvloeden van onveilige situaties en handelingen
 38. Risicobeheersing en participatieve risico-analyse
 39. Implementeren van een proactief preventiebeleid