De POINT-consultants helpen bedrijven om belangrijke veranderingen ingang te doen vinden in hun organisatie. Bij het implementeren van veranderingen brengen zij een goede koppeling tot stand tussen de drie niveau’s die meespelen in het veranderingsproces :

- het strategische niveau (de richting die het management aangeeft)
- het operationele niveau (de concrete werkprocessen)
- het middenkader (haalbare oplossingen en systemen die de geïntroduceerde vernieuwingen borgen).

Leer meer over onze aanpak die wij hanteren bij training en begeleiding.